Öppna utbildningar
Hem

Erfarenhet har givet mig stark övertygelse om att organisationers framgång ligger i ett tydligt och kommunicerat uppdrag, att ta tillvara och hantera olikheter, att skapa öppenhet och tillit där individen känner delaktighet och tar ansvar.

För att uppnå detta arbetar jag med:

 
     

Carin Windolf Kompetensutveckling | Slånbärsvägen 11 178 53 Ekerö
Besöksadress: Eastmansvägen 35, Katarinahuset Vasaparken Stockholm
Tel: 08-532 512 00 | Mobil: 070-600 50 14 | E-post: info@carinwindolf.se | www.carinwindolf.se